Psalm 139 bijbel in gewone taal. Bijbel in Gewone Taal 2019-01-14

Psalm 139 bijbel in gewone taal Rating: 9,1/10 1278 reviews

Psalmen 139

psalm 139 bijbel in gewone taal

Toen ik het moeilijk had, riep ik naar de Heer. Zo wordt verdonkeremaand, dat - in tegenstelling tot de Westerse Kerk - Paulus nooit expliciet over Gods straf heeft gesproken in verband met Jezus' kruisdood. Zij kunnen mijn vrienden niet zijn, want ze verzetten zich tegen U. Het spiegelbeeld daarvan komt terug in de verzen 7-10. Dat is nooit eerder zo tot me doorgedrongen! Helpen ze het begrip vooruit, dan zijn ze goed. In de begeleidende teksten en artikelen wordt verwezen naar studies, onderzoeken en publicaties die te maken hebben met leesbaarheid van teksten door mensen voor wie het Nederlands niet de eerste taal is of die in subculturen leven waar nauwelijks nog gelezen of geschreven wordt.


Next

Psalmen 139

psalm 139 bijbel in gewone taal

Hij redt je van dodelijke ziektes. Het wereldbeeld moet je er natuurlijk dan wel bijnemen. Psalm 63:5-6 Mijn leven lang wil ik U prijzen, met mijn handen omhoog tot u bidden. Maar zij dan, die geen of moeizaam Nederlands lezen, hebben zij geen recht op hun eigen Bijbel? In onze doen we precies hetzelfde. In het boekje dat we gebruiken werd uitgelegd: een verbond is eigenlijk een soort contract. Ik zal nooit meer offeren aan andere goden. Inmiddels zijn er al meer dan 50.

Next

Vandaag verschenen: de Bijbel in Gewone Taal. Kortere zinnen, directe taal. Een voorproefje: Psalm 139 (vers 1

psalm 139 bijbel in gewone taal

Wees gelukkig in je jeugd. Dus moet dat gezegd worden in de vertaling. Dus moet die frase anders vertaald worden. Beeldspraak is echter niet zomaar te begrijpen een gedicht maak je omdat je bepaalde zaken niet kunt zeggen , zeker als de beeldspraak uit een andere tijd komt. Al mijn dagen stonden al in uw boek toen ik nog niet één dag daarvan had geleefd.

Next

Jesaja 46:4

psalm 139 bijbel in gewone taal

Onze volgers, maar dus ook onze community leden. Doordat we de psalm al zo vaak gelezen hebben, valt het misschien niet meer zo op, maar doorgronden is geen alledaags woord. In theologische, ethisch, morele, beschouwende tekst dus niet. Heel soms is een Psalm in gewone taal fris en direct aansprekend, vaak erger je je aan de platitudes en tautologieën waarmee je wordt overspoeld. Ironisch: Het begin van de Reformatie was dat Luther doordat hij het maar niet begreep wat hij las, zich heeft los-gelezen uit de roomse interpretatiedwangbuis.

Next

Bijbel in Gewone Taal

psalm 139 bijbel in gewone taal

Want ik weet: Uw liefde bestaat voor altijd, en aan Uw trouw komt geen eind. Beseffen de vertalers dan niet dat wegvertalen van dit woord waardoor deze tekst in de fysieke wereld geplaatst wordt en een beeld oproept en dus een gevoel de hele uitspraak om zeep helpt? Heer, U kent mij door en door. Wat voegt deze vertaling nog toe? Je hoeft niet bang te zijn. En dan zeg ik nog niets over de theologische, ethisch, morele, en filosofische ongelukken die er gebeuren als abstracte taal domineert. Ik vind het een wonder dat u mij zo goed kent. Deze connotaties had 'ho logos' voor Johannes ook De vertaler vertaalt e mente auctoris, daarmee terugvallend in een romantische opvatting dat dat mogelijk is.

Next

Psalmen 91

psalm 139 bijbel in gewone taal

Ik heb een hekel aan de mensen die zich tegen U verzetten! Die intimiteit tussen de dichter en God komt tot uitdrukking in die korte zinnen, in duidelijke beeldspraak en in de herhalingen: u weet, u weet, u ziet, u ziet, ik kan wel dit, ik kan wel dat. Toen riep ik de naam van de Heer: ' H eer, red toch mijn leven!. Goede mensen laat Hij nooit in de steek. Dat is genoeg voor mij, dat is alles wat ik verlang. Psalm 62:2-3 Alleen bij God krijg ik rust, allen Hij kan mij redden. Er zat beweging in het vers: door een dal gaan is echt 'gewone taal', hoor! Zaken als het taalregister van de brontekst of het literaire genre moeten wijken voor het halen van de norm: begrijpelijkheid. Voor de eerste drie verzen gebruikt men negen regels.

Next

disappearing-computer.eu

psalm 139 bijbel in gewone taal

Het ontvangen van deze dagelijkse overdenking is helemaal gratis. Dat wordt op verschillende manieren bezongen. De zinnen zijn vooral korter, en dat benadrukt nu juist het poëtische karakter. Maar er zijn verschillen in de manier waarop de vertalingen dat doen. Dat heeft ook alles te maken met het tweede uitgangspunt, de tweede B: de betrouwbaarheid. Hiervoor is gekozen omdat het eerste beeld toch moeilijker te begrijpen is, zodat het vervangen is door de betekenis. Ik laat een gouden sieraad voor je maken, me zilveren balletjes eraan.

Next

Psalmen 139

psalm 139 bijbel in gewone taal

Een betrouwbare boodschapper maakt zijn baas blij, net zoals ijskoud water op een warme dag mensen blij maakt. Als ik naar de hemel zou gaan — U bent daar. Hopelijk gaat alles goed met je. Het spijt me: ik heb daar niet alleen geen boodschap aan, ik meen ook - vanuit de lezing van de bijbel zelf - te weten dat de bijbel niet zo'n tekst is. Met zo'n simplistische vertaling doe je dat boek geen recht.

Next

Mooie bijbelteksten (Bijbel in Gewone Taal)

psalm 139 bijbel in gewone taal

Daar is het telkens ik. Dat zul je nooit meer weten, want dat is precies wegvertaald. Onze missie is: Delen mogelijk maken zodat de wereld kan proeven van het Brood dat leven geeft. Directe begrijpelijkheid is een criterium dat meteen z'n weerslag heeft op de inhoud. Ja, maar vooral rijkdom om dankbaar te gebruiken. Psalm 91 Als je bescherming zoekt bij de Allerhoogste God, ben je helemaal veilig. Zijn we niet te snel en te vanzelfsprekend overgegaan op deze vertaling? Want dan kan iedereen het zien.

Next

disappearing-computer.eu

psalm 139 bijbel in gewone taal

Denk hierbij bijvoorbeeld aan , , enzovoorts. De kernvraag is dus: De Bijbel benaderen alsof het zo'n boek zo'n mededeling is, is geen onschuldige actie. Begrijpelijkheid is dus doorslaggevend bij het maken van deze vertaling. Want zelfs in het uiterste oosten en westen is Gods hand er om mij vast te houden. De Bijbel is vol van beelden, maar lang niet alle beelden zijn voor lezers in onze cultuur nog te begrijpen. De taal kan beeldend zijn en nuances kunnen tot hun recht komen. Het zijn nu dus 'slechte mensen'.

Next